Kim jun see nóng bỏng yêu 16 năm của "ông hoàng miền tây"