HỘ KINH DOANH CÁ THỂ SẼ KHÔNG ĐƯỢC VAY VỐN NGÂN HÀNG