Hack game tập kích (mod kim cương/xuyên tường) 30, hack game tập kích