Nghiên cứu thị trường kinh doanh thời trang trong nước và quốc tế