Tiểu sử diễn viên lâm vỹ dạ sinh năm mấy, lâm vỹ dạ là ai