BÁN CAM VẮT VỈA HÈ “HỐT BẠC TRIỆU" MỖI NGÀY VÌ DỊCH CORONA