Hướng dẫn đổi logo trong dream league soccer 2016, cách thay đổi quần áo đấu bằng kit