Hợp Đồng Sang Nhượng Cửa Hàng, Chuyển Nhượng Quán 2021