Top 5 đội hình mạnh nhất dễ dàng thống trị trong phiên bản 10