Thu quỳnh: từng có thời gian chênh vênh giữa sống và chết