Thanh trúc: "tôi gợi cảm nhưng không cho phép bản thân hở quá đà"