Diễn viên kha ly: thanh duy chưa bao giờ hôn tôi như hôn thúy ngân