Cách làm cơm rượu nếp cẩm, hướng dẫn ủ cơm nếp than