Ubisoft công bố cấu hình dành cho assassin's creed iii