Cách làm gà không lối thoát (gà bó xôi) chuẩn theo công thức nhà hàng