Ca sĩ ngọc sơn khẳng định "chuẩn men", tiết lộ lý do chưa lấy vợ